Współpraca/kontakt

Piszę na temat zdrowe odżywiania,  jedzenia. Współpracuję z magazynami drukowanymi,  wydawnictwami.  Współpracuję z osobami, które chcą zmienić swój sposób odżywiania.

Kontakt:

Anna Englisz: anna@napolslodko.com